jueves, 6 de octubre de 2011

Steve Jobs' Most Important Products

(1955-2011)

Apple II (1977)

Macintosh (1984)

Pixar (1986)

Mac OS X (2001)

iTunes (2001) / iTunes Store (2001)

iPod (2001)

iPhone (2007)

iOS App Store (2008)

iPad (2010)

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...